CP+ Voetbal

Voetbal voor jongeren met een beperking

Als sociale familieclub biedt KSV Oostkamp sinds vorig jaar voetbal aan voor jongens en meisjes jonger dan 14 jaar met een fysieke beperking; CP-voetbal.

Welk voetbal?… CP- voetbal is een paralympische sport die wordt gespeeld door voetballers die als gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben. KSV Oostkamp heeft echter onmiddellijk beslist om deze doelgroep
uit te breiden zodat ook kinderen met fysieke beperkingen, ongeacht de oorzaak van deze beperking, een kans krijgen om hun favoriete sport te beoefenen. Daarom hebben we een plus toegevoegd aan de term CP.

CP+-voetbal steunt op vier pijlers. De eerste twee pijlers zijn: “Iedereen kan en mag voetballen” en “Iedereen hoort erbij”. Dit wil zeggen dat het socio-sportieve project openstaat voor elk kind/jongere, ongeacht afkomst, geslacht
of talent. Daarom is dit project ook gratis voor de deelnemers. De andere pijlers zijn “Geloof in jezelf” en “Spel en plezier”. Om de geluksbeleving en
het zelfvertrouwen zo groot mogelijk te maken ligt de klemtoon op het ontwikkelen van jezelf en niet op winnen.