Dagcentrum Heidehuis

20170403-_DSF0821klein

Palliatieve Zorg Dagcentrum Heidehuis

Het Palliatieve Zorg Dagcentrum Heidehuis is een schakel in het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen. Het dagcentrum richt zich naar ongeneeslijk zieke personen die thuis verzorgd worden en die een levensverwachting hebben van enkele maanden.

Een eerste doel is om de mogelijkheden van sociaal contact voor de zieke te verruimen. Ook met lotgenoten. We weten dat dit het proces van de laatste levensfase draaglijker maakt. Een tweede doel is familieleden en mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten doordat de zieke één of twee dagen
in de week naar het dagcentrum komt.

We kiezen ervoor de patiënten bezoekers te noemen. Dit past in onze filosofie dat het dagcentrum een plaats is waar het ziekzijn even op de achtergrond wordt geplaatst. De bezoeker wordt benaderd in zijn totaliteit van mens zijn – daardoor krijgt hij kracht.

Het dagcentrum biedt een zinvolle dagbesteding met aangepaste activiteiten die ervoor zorgen dat het accent van ziekzijn verlegd wordt naar het doorbrengen van een aangename dag. Op die manier wordt het zelfbewustzijn en het vertrouwen in eigen kunnen van de bezoekers vergroot. De activiteiten
zijn afgestemd op beperkingen en mogelijkheden van de bezoeker.

Complementaire therapieën en lichaamsverzorging behoren tot de aangeboden zorg. Belangrijk is dat gewoon genieten mogelijk is. Het samenzijn met lotgenoten is vaak een steunend kader. Omdat we ervaren dat het contact met de natuur helend werkt, speelt de natuur bewust een belangrijke rol in de daginvulling. De nieuwe locatie van het Heidehuis te Sint-Michiels ligt daarom in een rustige en groene omgeving. Het dagcentrum kiest ervoor om met een multidisciplinair team (verpleegkundige, vrijwilligers, arts, psycholoog, creatief begeleider, …) te werken, waarin elk zijn specifieke taak heeft. In het dagcentrum ligt de nadruk niet op het medische, alleen indien nodig kunnen in overleg met de behandelende arts medische interventies worden verricht.
Het dagcentrum streeft ernaar een huiselijke sfeer te scheppen. Het onderhouden van contact met de thuisbasis is een wezenlijk onderdeel van de werking van het dagcentrum.

Lions Oostkamp vzw steunt dit werk reeds meerdere jaren financieel omwille van het sterk humane karakter dat elke filosofische afbakening overschrijdt en ook omwille van de grote inbreng van de vele vrijwilligers.