Jeugdproject Lions Oostkamp vzw

LCI_emblem_blue

Kansarmoede bestrijden

Kansarmoede is een sociaaleconomische positie die gekenmerkt wordt door een achterstand op verschillende terreinen tegelijk, zoals inkomen, opleiding en vorming, huisvesting, welzijn en gezondheid, vrijetijdsbesteding en cultuur, politieke en maatschappelijke participatie en integratie. Wat kansarmoede onderscheidt van gewone armoede is het diepmenselijke uitzichtloze aspect en een deprivatie op verschillende levensdomeinen. Om dit op te lossen, is er nood aan een meer fundamentele en persoonlijke aanpak dan bij zuiver financiële armoede. Bewust van het feit dat kansarmoede een complex probleem is, doet Lions Oostkamp vzw een bescheiden poging om voor een aantal jongeren o.a. in Oostkamp en Beernem een openingsmogelijkheid te ontwikkelen in de vicieuze cirkel van soms intergenerationele kansarmoede.

Sport en cultuur zijn voor heel veel mensen een belangrijke meerwaarde in het dagdagelijkse leven. Sport en cultuur zijn ook een mogelijkheid om ongekende talenten te ontdekken en kunnen zo een eerste stap worden ter reductie van kenmerken zoals sociale uitsluiting, gebrekkige eigenwaarde, verhoogd risico op obesitas (sport),…. Lions Oostkamp vzw startte daarom in 2015 zijn sociocultureel jeugdproject waarbij we nu jaarlijks minstens een vijftigtal kansarme jongeren ondersteunen zodat ook zij kunnen deelnemen aan een zelfgekozen hobby of sport. Hierbij voorzien we niet alleen financiële ondersteuning (inschrijvings- of lidgeld, sportuitrusting, benodigdheden voor academie, huur instrument,…) maar proberen we ook via feedback met de meewerkende OCMW’s en scholen de kans op slagenen continuïteit te verhogen. Als beloning voor de blijvende inzet van de deelnemende jongeren wordt op het einde van elk schooljaar een boottocht aangeboden in belangenloze samenwerking met Yachtclub Flandria Brugge.