LEIF West-Vlaanderen

LevensEindelnformatieForum

LEIF is een afkorting en staat voor LevensEindelnformatieForum. Het werd in 2003 opgericht als een open forum voor zorgverleners, patiënten en hun familie om zorgverleners vertrouwd te maken met de wetten inzake patiënten
rechten, palliatieve zorg, euthanasie en de beschermingsregeling voor wilsonbekwame patiënten.

Nu 15 jaar later is dit nog steeds zo. Mensen zijn nog steeds op zoek naar informatie over hun gezondheidstoestand, over de organisatie van hun zorg bij het naderend levenseinde en naar iemand die hen objectief kan helpen bij het invullen van hun documenten. Ze zijn op zoek naar iemand die onbevooroordeeld luistert naar hun levenseinde vragen.

Ook in onze provincie was er nood aan een dergelijk project. Daarom werd LEIF West-Vlaanderen opgericht in 2012. Centraal in het project staat het respect voor de wil van de betrokkene ongeacht zijn filosofische overtuiging.
Juist dit respect voor het zelfbeschikkingsrecht maakt van LEIF West-Vlaanderen het waarmerk van objectieve informatie en hulpverlening rond het levenseinde. LEIF West- Vlaanderen verwezenlijkt haar doel ‘een waardig levenseinde voor iedereen’ op drie wijzen nl.: door informatieverstrekking
rond concrete vragen vanuit de samenleving of van personen afzonderlijk, door sensibilisatie van de samenleving en het doorbreken van taboes, door het verstrekken van advies en consultatie rond het uitklaren van vragen rond het levenseinde aan personen afzonderlijk.

Voor de realisatie van deze drieledige opdracht doet LEIF West-Vlaanderen beroep op de competentie en de expertise van zowel professionelen als
vrijwilligers en werkt het samen met de LEIFartsen van onze regio, de Huizen van de Mens West-Vlaanderen, het Medisch Academisch Centrum Wemmel en de academische leerstoel ‘Waardig Levenseinde’, de palliatieve netwerken uit onze provincie, centra voor geestelijke gezondheidszorg en een 35tal ziekenhuizen. Zonder de steun van de West-Vlaamse bevolking kan LEIF West-Vlaanderen niet overleven. Wil je LEIF West-Vlaanderen steunen dan kan dit via overschrijving op rekening BE44 0016 8405 0645. Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. Alvast bedankt.