TEJO, therapeuten voor jongeren

tejo_big

TEJO, therapeuten voor jongeren

TEJO biedt laagdrempelige, psychotherapeutische hulpverlening aan jongeren
tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, professioneel, anoniem, en gratis.

De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De hoofddoelstelling is de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in
hun krachten te brengen. Zo komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.

TEJO biedt jongeren een warme plek waar er naar hen geluisterd wordt en draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren.

De nood aan psychologische opvang bij jongeren is groot: gaande van gepeste kinderen op school tot drug problematiek, over kinderen in de problemen door gescheiden gezinnen, kansarme gezinnen enz. Een zachtdrempelige opvang is
nodig, direct, zonder wachttijd, zonder een nood aan inmenging van ouders. Lions Oostkamp steunt dit project.

TEJO in Brugge is sinds 18 april 2016 gevestigd langs de Stationslaan 14 in Brugge. Open op elke maandag, dinsdag en woensdagnamiddag en op zaterdagmorgen, ook gedurende de schoolvakanties, meer info: www.tejo.be

kortrijk