Voedselbanken

Over dit project

Wist je dat Lions Oostkamp vzw jaarlijks in de AD-Delhaizevestigingen in Oostkamp en Zedelgem deelneemt aan de actie ten voordele van de “Voedselbanken” ?

Wat achtergrond over het belang van de Voedselbanken in België (zie ook https://www.foodbanks.be/nl/over-ons) :

VISIE :
STRIJD TEGEN HONGER EN VOEDSELVERSPILLING IN BELGIË

MISSIE :
– VERSTREKKEN VAN KOSTELOOS VOEDSEL AAN BEHOEFTIGEN
– VIA AANGESLOTEN LOKALE VERENIGINGEN
– MET MAXIMALE RECUPERATIE VAN VOEDSELOVERSCHOTTEN

Het essentiële doel van de Voedselbanken bestaat erin voedselhulp te verstrekken aan minderbedeelden en tegelijkertijd strijd te voeren tegen honger en voedselverspilling.
In België zijn er duizenden personen die honger lijden, terwijl er anderzijds dagelijks tonnen nog verbruikbare levensmiddelen in de vuilnisbak terechtkomen.
Om verspilling te voorkomen, recupereren de Voedselbanken een deel van deze voedseloverschotten om ze ter beschikking te stellen van de minstbedeelden onder ons.
De Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de logistieke herverdeling van levensmiddelen aan lokale aangesloten verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan behoeftigen. Hiervoor ontvangen ze o.a. producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.
In 2018 werd 15.351 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 305 vrijwilligers van de Voedselbanken samen met duizenden vrijwilligers van 623 lokale aangesloten verenigingen, verdeeld aan 159.081 begunstigden.
Het concept van de Voedselbanken werd in 1967, in de USA, uitgedacht door John Van Hengel. In dat jaar ontmoet hij een weduwe, moeder van tien kinderen, die voedselresten zoekt in de vuilnisbakken van een kruidenierswinkel. Hij helpt haar bij het zoeken en vindt verschillende producten die nog perfect eetbaar zijn.
John Van Hengel start dan met een strijd tegen honger en voedselverspilling en overtuigt de kruideniers om hun overschotten af te staan, in plaats van ze weg te gooien. Zo ontstond de eerste Voedselbank. Later wordt het concept toegepast in Canada, in Europa en eind 1985 ook in België.
Ieder jaar worden de Delhaize winkels één week voedselinzameling ten voordele van de Voedselbanken georganiseerd. Sinds het begin hebben de Lions niet alleen verschillende banken in België gesticht en ontwikkeld, maar ook de inzameling gesteund, aangemoedigd en helpen slagen.