Vredesposterwedstrijd

hqdefault

Thema 2019: “Op weg naar Vrede”

Jaarlijks ondersteunt Lions Oostkamp vzw de Vredesposterwedstrijd
die georganiseerd wordt door Lions Clubs International.

Het project bestaat al meer dan 20 jaar en wordt volledig gedragen door meer dan 100 vrijwilligers. ‘t Gezelletje beantwoordt aan een reële nood in onze maatschappij. De ontmoetingsplaats, gebaseerd op hartelijkheid en solidariteit met de medemens, is een gezellige warme plek waar steeds plaats is voor een gezellige babbel.

De gedachte is dat honderdduizenden kinderen tussen 11 en 13 jaar over de
ganse wereld bezig zijn met hetzelfde thema “Vrede”. In hun tekening of
poster geven die kinderen weer hoe zij “Vrede” zien. Achter iedere tekening
of poster zit een bijzonder kind dat in zijn werk zijn of haar persoonlijke
ervaringen weergeeft over “Vrede”. Iedere poster of tekening is dan ook uniek en tevens bijzonder ontroerend omdat het de nog vrij onbevangen visie van het kind over het thema zichtbaar maakt.

De Vredesposterwedstrijd sluit naadloos aan bij één van de doeleinden die Lions Clubs willen bereiken: het tot stand brengen en in stand houden van een geest van begrip tussen de volkeren van deze wereld.

Aan de Vredesposterwedstrijd van Lions Oostkamp vzw wordt elk jaar met groot enthousiasme deelgenomen door leerlingen uit de verschillende scholen. Dit jaar verlenen volgende scholen hun medewerking:
• Bijzonder Lager Onderwijs “Wonderwijs”, Assebroek
• Koning Boudewijnschool-Basisschool, Oostkamp
• Vrije Basisschool “De Bosbes”, Hertsberge
• Vrije Basisschool “De Vaart”, Oostkamp
• Vrije Basisschool Baliebrugge, Ruddervoorde.

Ieder jaar is er ook een thema voor de tekenwedstrijd. Dit jaar is het thema “Op weg naar Vrede”. Er werden meer dan 150 tekeningen door voornoemde scholen ingestuurd.